Grundejernes pligter og opgaver

Som grundejer har man blandt andet følgende pligter og opgaver:

  • Klipning af hækken i baghaven ud mod stien, så andre kan gå og køre på stien.
  • Klipning af græsset mellem hækken i baghaven og stien.
  • Snerydning og saltning skal foretages jf. de kommunale bestemmelser.  Grundejerforeningen hjælper med dette, ved lejlighedsvis at sørge for snerydning og saltning på veje og stier, men det endelige ansvar for, om snerydning og saltning er udført tilfredsstillende, påhviler stadig den enkelte grundejer.

Kommunen har også beskrevet Grundejers pligter.

Tider for brug af maskiner udendørs

Det henstilles til de enkelte grundejere, at man overholder nedenstående tider for udendørs arbejde med motoriserede redskaber.

Dette gælder både benzin- og el-drevne redskaber, og redskaber såsom motorsave, plæneklippere og andre motordrevne redskaber.

Tiderne for udendørs brug af motoriserede redskaber er som følger:

Ugedag Fra Til
Hverdag 07:00 20:00
Lørdag 10:00 15:00
Søn- og helligdag 10:00 12:00

Ovenstående er senest ændret på ordinær generalforsamling 24. maj 2013.

Vær med til at holde fællesområderne pæne

Alle grundejere bør være med til at holde fællesområderne pæne, ved for eksempel at fjerne mindre stykker affald. 

Foreningen har ikke en aftale med nogen opsynsmand om generel rengøring af fællesområderne, så det kræver at medlemmerne også selv gør en indsats for at hjælpe med at holde områderne pæne.

De opsatte hundespande må også bruges til småt affald som finde på fællesområderne.

Hvis du finder større mængder affald, eller andet som kræver en større indsats, så kontakt bestyrelsen.