Arkiv

Arkiv med diverse materiale finde her.

Deklaration og byplanvedtægt

Deklarationen 1963 i PDF findes her.

Deklarationen 1977 i PDF findes her.

Deklarationen 1979 i PDF findes her.

Byplanvedtægt i PDF findes her.

Rapporter

Tilstandsvurdering over grundejerforeningens stier udarbejdet af Teknologisk Institut findes her

Solceller og solfangere

Bestyrelsen har fået flere henvender fra beboere, som ønsker at opsætte solceller eller solfangere, da Egedal Kommunen ved henvendelse har oplyst beboerne, at grundejerforeningen skal høres. Det er dog ikke beboerne selv der skal indhente udtalelse fra grundejerforeningen, men noget kommunen søger for efter følgende fremgangsmåde:

 • Egedal Kommune kræver normalt i forbindelse med opsætning af solceller eller solfangere, at der indsendes en dispensationsansøgning, da Partiel byplansvedtægt nr. 4 for del af Kildeholm (lokalplanen) i § 6 siger at ”Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.”. Beboerne sender derfor en dispensationsansøgning til kommunens afdeling for byggesager.
 • Kommunen sørger derefter for nabohøring/partshøring ved at skrive til de relevante, deriblandt grundejerforeningen. Indsigelser skal typisk sendes til kommunen inden for 2 uger.
 • Grundejerforeningen er tidligere blevet hørt i nabohøring/partshøring omkring opsætning af solceller eller solfangere, og har ikke tidligere haft indvendinger.

Link til Egedal Kommune information om opsætning af solceller og solfangere:

https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byggeri/ansoeg-om-byggetilladelse/solceller-og-solfangere/

Grundejerforeningernes Samarbejdsudvalg (GSU)

Denne side er oprettet for at lette samarbejde mellem et antal grundejerforeninger i Stenløse/Ølstykke.

Følgende grundejerforeninger deltager i samarbejdet:

 • Kildeholm 1, 65 parceller, vejene Egtvedvej til Hedebyvej i Ølstykke, hjemmeside
 • Kildeholm 2, 90 parceller, vejene Nydamvej til Osebergvej i Ølstykke
 • Kildeholm 3, 41 parceller, vejene Jellingvej til Skuldelevvej i Ølstykke
 • Kildeholm 4, 164 parceller, vejene Jomsborgvej til Marklandsvej i Ølstykke, hjemmeside
 • Stråmoseparken, 36 parceller, vejen Stråmoseparken i Stenløse

Bøger

Nogle relevante bøger for foreninger og bestyrelser:

 • ”Foreninger” af Ole Hasselbalch, ISBN: 9788776731274, Saxo link
 • ”Bestyrelser i foreninger” af Ole Hasselbalch, ISBN: 9788776732158, Saxo link
 • ”Bestyrelsens arbejde og ansvar” af Erik Werlauff, ISBN: 9788713050185, Saxo link
 • ”Generalforsamlingen - håndbog for dirigenter og deltagere” af Erik Werlauf, ISBN: 8713048295, Saxo link

Udvikling af området

Denne side har idéer for udvikling af grundejerforeningens område, og formålet er at samle idéer så der er et godt grundlag for at afgøre hvad der skal gøres i over de kommende år. 

Hvis du har forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at give disse til bestyrelsen.

Grønne områder

Idéer:

 • Indrette ”rum” på nogle af de store græsarealer så områder bedre kan bruges for skovtur etc.
 • Undlade at slå græs på nogle af arealerne, så det udvikler sig mere naturligt; bliver til ”eng”
 • Plante træer på nogle af de store græsarealer
 • Plante sommerblomster for mere pynt i området
 • Konsultere landskabsarkitekt for gode idéer og planer
 • Give bedre mulighed for fugleliv
 • Petanque bane
 • Plante frugttræer og bærbuske
 • Agility bane for børn
 • Agility bane for hunde
 • Workout område for motion

Vær opmærksom på:

 • Giftige planter og bær skal undgås

Diverse

Hjemmeside administration

Admin side for redaktører af hjemmesiden; du ved det, hvis du skal bruge dette link :-)